fbpx

Privacy verklaring

/Privacy verklaring
Privacy verklaring2018-05-24T19:28:42+00:00

Wij houden jou gegevens privé.

Rijschool Learn to Ride hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacybeleid geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Rijschool Learn to Ride houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hier op wijzen en deze respecteren.

Als Rijschool Learn to Ride zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid hier vragen over hebt of contact met ons wilt opnemen kan dit via de onderstaande gegevens:

Rijschool Learn to Ride
Kolkweg 20-17
8243PN Lelystad
Telefoon: 06-23419811
Privacyfunctionaris: Johan Kim
Email: Info@learntoride.nl
Website: www.learntoride.nl
KVK: 63199114

Waarvoor verwerken wij jouw contactgegevens:

Jouw gegevens hebben wij nodig voor contractuele afspraken jou en onze rijschool, zoals jouw aankoop van een los product of een pakket. Dit is het geval bij:

 • Bestellen van onze theorie, auto of motorpakketten voor begeleiding van jouw rijopleiding.
 • Contact met onze backoffice

Daarnaast kunnen wij jouw gegevens gebruiken voor het verlenen van persoonlijke service met inachtneming van jouw privacy. Dit geldt in geval van:

 • Contact met onze backoffice
 • Bezoek aan onze website
 •  E-mail
 • Persoonlijk advies
 • Acties
 • Social media

Welke gegevens kunnen we vragen:

Voor de bovenstaande punten kunnen wij de volgende gegevens van jouw vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Wie hebben er toegang tot jouw gegevens:

Alle gegevens die jij aan ons verstrekt kunnen wij uitsluitend aan derde verstrekken als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de hierboven beschreven doelen. Wij geven nooit persoonsgegevens aan derde partijen met wie we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.  Het betreft dan deze partijen: Instructeurs, leveranciers, betaalpartners, IT-dienstverleners. Met deze partijen hebben wij de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.  We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Van minderjarige bewaren wij geen gegevens zonder toestemming van hun ouders.

Waar worden jouw gegevens opgeslagen en hoe lang blijven deze bewaard:

Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.  Voor inactieve leerlingaccounts houden wij een termijn aan van 7 jaar. Daarna verwijderen we alle gegevens uit onze systemen. Deze periode wordt verplicht gesteld vanuit de Belastingdienst, hiervoor moeten we jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren.

Beveiliging
Onlangs hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Toegang tot persoonsgegevens worden afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Secured communicatie met server (HTTPS/SSL)
 • De fysieke toegang tot de server waar de gegevens worden bewaard is beperkt tot geautoriseerde personen.
 • IT Beveiliging is verscherpt
 • Werknemers worden actief geïnformeerd.

Wat zijn jouw rechten:

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je hebben. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 
Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover met ons contact op te nemen. 
 
Wil je meer weten?
Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten over ons privacybeleid en hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens en die van anderen. 

Ga met ons de weg op!

Haal jij je rijbewijs bij Learn to Ride, dan ga je met plezier de weg op. Je bent volledig ingeburgerd in het verkeer en hebt de auto of motor uitstekend onder controle. We besteden veel aandacht aan veilige deelname aan het verkeer, zowel in de theorie- als praktijklessen. Bovendien wijzen we onze kandidaten op de groeiende voordelen van duurzaam rijden. Volg jij autorijlessen of motorrijlessen bij Learn to Ride? Dan ben je uitstekend voorbereid op het echte werk: het rijden na het behalen van je examen!

Gratis proeflesles aanvragen?

Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op!
Jouw gegevens:
Versturen >>
close-link

Wij zijn bereikbaar op WhatsApp, ook in de avonduren!

Eenvoudig rijles informatie aanvragen

Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op!
Jouw gegevens:
Versturen >>
close-link

Gratis proeflesles aanvragen?

Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op!
Jouw gegevens:
Versturen >>
close-link